مشکلات اجابت مزاج

سایت ما به شما کمک می کند با درد، خارش یا خونریزی در حین اجابت مزاج آشنا شوید.

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.

  • آیا در هنگام اجابت مزاج احساس درد یا ناراحتی دارید؟
  • آیا در هنگام دفع، نیاز به زور زدن دارید و مدفوع شما خشک و سفت است؟
  • آیا تب و لرز دارید و در زمانی غیر از زمان اجابت مزاج نیز در نزدیکی مقعد درد شدید دارید؟
  • در حین اجابت مزاج احساس خارش دارید؟
  • آیا یک توده بافتی کوچک از داخل مقعدتان بیرون می زند؟
  • آیا اغلب دفع خون قرمز روشن در مدفوع دارید و یک برآمدگی دردناک کوچک در نزدیک مقعد دارید؟
  • آیا در زمانی غیر از زمان اجابت مزاج نیز در اطراف مقعد احساس خارش دارید؟
  • آیا روی یا داخل مدفوع خون دارید؟
  • آیا مدفوع خاکستری یا سفید رنگ دارید؟
  • آیا در صورت عدم مصرف ملین ها یا اِنِما دچار مشکل در دفع مدفوع هستید؟