ریزش مو

ریزش مو دائمی یا موقت مو می تواند علل مختلفی داشته باشد. بسته به علت آن، ریزش مو می تواند برگشت ناپذیر باشد.

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.

  • آیا موهای شما بصورت تکه تکه ریزش دارد؟
  • آیا مناطق ریزش مو، قرمز، خارش دار یا چرب هستند؟
  • آیا مرد هستید و ریزش موی شما بصورت تدریجی در جلو یا بالای سرتان اتفاق می افتد و بستگانی دارید که دچار همین نوع ریزش مو هستند؟
  • آیا به تازگی از ماده ای بر روی موهای خود و یا روبان یا کش موی سفتی استفاده کرده اید؟
  • آیا تحت درمان دارویی هستید و یا تحت درمان سرطان می باشید؟
  • آیا ضعیف، خسته و عصبی هستید؟
  • آیا زنی با سن بالاتر از 50 سال هستید و یا در سه ماه اخیر زایمان کرده اید؟