درد گردن

دردگردن می تواند بدلیل ضربه، استرس یا سایر مشکلاتی باشد که ممکن است تعدادی از آنها عواقب جدی در پی داشته باشند.سایت ما در آشنایی با درد، سفتی یا گرفتگی گردن، به شما کمک می کند.

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.

  • آیا دچار تصادف شدید شده اید و به گردن شما آسیب رسیده است؟
  • آیا دچار درد یا کرختی شانه، بازوها یا پاها شده اید؟
  • آیا درد بتدریج در طی چند ساعت پس از تصادف بروز کرده است؟
  • آیا تب، سفتی گردن، تهوع و استفراغ یا حساسیت چشم ها به نور دارید؟
  • آیا درد و کرختی به سمت پائین تا ناحیه شانه ها و بازوهایتان دارید؟
  • آیا دچار سفتی گردن و یا مشکل در حرکت دادن گردن شده اید؟
  • آیا سابقه ضربه به گردن داشته اید و آیا احساس درد یا خستگی هر روزه در گردن، دستان، زانوها، ران ها و سایر مفاصل دارید؟