اخبار پزشکی
توليد ترکيبات جديد ضد سرطان به كمك امواج مايكروويو

محققان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز با هدف دستيابي به داروهاي جديد ضد سرطان موفق به توليد ترکيبات جديد «بيس دي هيدرو پيريميدينون بنزن» شدند.